Hiszpania – co trzeba wiedzieć przed podróżą?

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty.

Istnieje obowiązek meldunkowy, niemniej nie jest on restrykcyjnie przestrzegany. W przypadku turystów, pobyt zgłaszają na policji służby hotelowe. Przy dłuższym pobycie należy samemu zarejestrować miejsce zamieszkania w urzędzie miasta.

Bezpieczeństwo

Z powodu zagrożenia działaniami o charakterze terrorystycznym kontrole na lotniskach oraz dworcach z reguły są bardzo dokładne. Alert terrorystyczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: wzmożonymi kontrolami i obecnością funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa na ulicach. W związku z powyższym, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Najbardziej realnym zagrożeniem dla turystów jest przestępczość pospolita, głównie napady rabunkowe i kradzieże kieszonkowe. Należy uważać na rabusiów na motocyklach lub motorowerach, którzy wyrywają torebki przechodniom, a także na celowe przebijanie opon samochodowych i kradzieże w trakcie udzielania przez przygodnych przechodniów „bezinteresownej” pomocy przy wymianie koła.

Zdrowie

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Publiczna opieka zdrowotna jest bezpłatna w podstawowym zakresie. Mają do niej dostęp wszystkie osoby opłacające składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz turyści legitymujący się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl

Dokument ten nie jest honorowany w prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich w Hiszpanii. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok 100 EUR, doba pobytu w szpitalu (bez badań) to koszt ok. 180 EUR.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń.

Informacje dla kierowców

Kierowca może legitymować się polskim prawem jazdy. Obywatele polscy, którzy zarejestrowali swój stały pobyt w Hiszpanii i którzy posiadają polskie prawa jazdy:

wydane z okresem ważności – „bezterminowo”;
kategorii AM; A1; A2; A; B; i BE wydane z okresem ważności dłuższym niż – „15 lat”;
kategorii C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D i DE wydane z okresem ważności dłuższym niż – „5 lat”;
są zobowiązani do ich wymiany na prawa jazdy hiszpańskie.

W przypadku wywożenia pojazdu zakupionego w Hiszpanii należy go tymczasowo zarejestrować. Osoby przyjeżdżające do Hiszpanii w celach turystycznych (nie dłużej niż 90 dni) mogą poruszać się samochodem na obcych numerach rejestracyjnych. W pozostałych przypadkach samochód powinien posiadać rejestrację hiszpańską.

Hiszpańska policja drogowa (Guardia Civil de Tráfico) jest bardzo surowa – wszelkie wykroczenia karze wysokimi mandatami. Za każde wykroczenie wystawiany jest mandat. W przypadku kilku mandatów, są one sumowane.

Do najczęściej karanych wykroczeń należą:

przekroczenie dozwolonego czasu pracy kierowcy (manipulacje tachografu),
brak oryginału lub poświadczonej notarialnie umowy leasingowej,
przekroczenie dozwolonej wagi pojazdu,
jazda pod wpływem alkoholu (oprócz mandatu, areszt tymczasowy),
jazda w dni świąteczne lub w dni, w które obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężkich,
korzystanie z telefonów komórkowych (nawet przy użyciu słuchawek) lub urządzeń nawigacyjnych podczas jazdy.
Możliwe naruszenia przepisów ruch drogowego podzielone są na trzy kategorie: lekkie, poważne i ciężkie. Mandaty wystawiane w ramach tych trzech kategorii w następujących wysokościach:

Lekkie naruszenie – od 100 euro;
Poważne naruszenie – od 200 euro;
Ciężkie naruszenie – od 5.000 euro.
(UWAGA!!! Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kierowcy oraz nieprawidłowości w dokumentacji mieszczą się w kategorii naruszeń ciężkich). Jednocześnie za korzystanie z aparatów zakłócających prace radarów i innych urządzeń kontrolujących ruch drogowy, mandat wynosi 6.000 euro.

Po wypisaniu mandatu policja unieruchamia pojazd i zatrzymuje jego dokumentację. Nie ma możliwości uzyskania „mandatu kredytowego”. Kierowca może kontynuować jazdę pojazdem dopiero po opłaceniu mandatu.

W Hiszpanii są trzy sposoby opłacenia mandatu:

gotówką przez kierowcę,
poprzez kaucję gwarantowaną przez hiszpańską firmę upoważnioną do tego przez hiszpańskie Ministerstwo Transportu (jeżeli polski przewoźnik posiada takiego partnera i podpisaną z nim uprzednio umowę),
przelewem na konto bankowe Wydziału Transportu (Jefatura de Tráfico), właściwego dla regionu, gdzie miało miejsce zatrzymanie, pod warunkiem, że dopuszczony jest ten sposób płatności. Po wpływie przelewu na konto Wydział Komunikacji przekazuje policji informacje o uiszczeniu mandatu. Dopiero po uzyskaniu tych danych policja zwolni samochód i zwróci kierowcy dokumenty.

Cło

Zgodne z normą unijną dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10.000 EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym.

Należy pamiętać, że Ceuta i Melilla dwa miasta hiszpańskie leżące na marokańskim wybrzeżu nie należą do Unii Celnej i mają odrębne, korzystne dla turysty, przepisy celne: przy zakupie towarów nie płaci się podatku VAT. Wyspy Kanaryjskie, choć należą do Unii Celnej, nie podlegają unijnemu ustawodawstwu o ujednoliceniu podatków, toteż tam również nie ma zastosowania podatek VAT. Oznacza to, że wjazd z nich na terytorium Półwyspu Iberyjskiego zawsze wiąże się z kontrola dokumentów oraz ewentualna kontrolą celną.

Przydatne informacje

  • Kradzież dokumentów należy zgłosić na najbliższym posterunku policji i zabrać ze sobą wydane tam zaświadczenie o dokonaniu zgłoszenia.
  • W przypadku kradzieży pieniędzy i braku środków finansowych na pobyt czy na powrót do kraju można zadzwonić na telefon do rodziny lub lub znajomych za pomocą linii Poland Direct (rozmowa na koszt abonenta i wyłącznie na numer telefonu stacjonarnego) – nr 900990481. Firmy przekazujące pieniądze, np. Western Union, umożliwiają błyskawiczny przelew pieniędzy, które można pobrać w Hiszpanii w wielu punktach usługowych Western Union, biurach podróży, na poczcie i w bankach na podstawie dokumentu tożsamości i numeru-hasła ustalonego z nadawcą.
  • Ceuta i Melilla, dwa miasta stowarzyszone z Hiszpanią i mające status wspólnot autonomicznych, leżą na marokańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Choć stanowią część terytorium hiszpańskiego, zostały wyłączone ze strefy Schengen. Oznacza to, że o ile wjazd do nich z Półwyspu Iberyjskiego nie stanowi żadnego problemu, to powrót na Półwysep zawsze jest związany ze szczegółową kontrolą dokumentów i bagaży. Ceuta i Melilla nie należą do Unii Celnej i mają odrębne, korzystne dla turysty, przepisy celne: przy zakupie towarów nie płaci się podatku VAT. Wyspy Kanaryjskie, choć należą do Unii Celnej, nie podlegają unijnemu ustawodawstwu o ujednoliceniu podatków, toteż tam również nie ma zastosowania podatek VAT. Inne przepisy, np. dotyczące pobytu czy opieki zdrowotnej, są takie same jak na pozostałym obszarze Hiszpanii.

źródło: MSZ


Comments are Closed

© 2023: Polak w podróży | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress